Vokalna grupa Constantine

Miodrag Perović

Rođen je 1984.godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Radi kao Accounting Manager and Manager exports and imports u Standard Furniture Serbia d.o.o. - IKEA group. Završio je master studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer Računovodstvo i revizija. Završio je i Nižu muzičku školu na odseku harmonika, u Paraćinu. Od 1999.godine član je paraćinskog gradskog hora „Karađorđe“. Pevao je u Akademskom horu SKC-a Niša a od 2009.godine peva u Crkveno-pevačkoj družini Branko u Nišu.