Vokalna grupa Constantine

Miloš Gavrilović

Rođen je 1989.godine. Završio je i Srednju muzičku školu u Nišu na Teoretskom odseku, i na odseku za Solo pevanje u klasi prof. Gordane Milošević. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Nišu na odseku za Opštu muzičku pedagogiju a trenutno je na Master studijama na predmetu Metodika nastave solfeđa. Bavi se kompozitorskim radom a osvojio je brojne nagrade iz oblasti pevanja, sviranja i komponovanja. Bio je dugogodišnji član Niškog kamernog hora.