Vokalna grupa Constantine

Ivan Stojanović

Rođen je 1970. godine u Prokuplju. Završio je osnovnu muzičku školu u Prokuplju, a Srednju i Višu muzičku školu u Nišu, gde je stekao zvanje nastavnika muzičke kulture. Student je četvrte godine FMU u Nišu. Radi kao nastavnik u Osnovnoj muzičkoj školi u Prokuplju i dirigent je Crkvenog hora Sveti Prokopije u Prokuplju.