Vokalna grupa Constantine

Ilija Stojadinović

Rođen je 1981. godine u Nišu. Završio je Srednju muzičku školu u Nišu na Teoretskom odseku a diplomirao na Fakultetu umetnosti u Nišu 2006. godine na odseku Opšta muzička pedagogija. Stekao je akademsko zvanje Master teoretičar umetnosti. Radi kao nastavnik muzičke kulture u Osnovnoj školi “Sveti Sava” i kao profesor muzičke umetnosti u srednjoj školi. Član je akademskog hora SKC-a u Nišu.