Vokalna grupa Constantine

Dalibor Marković

Dalibor Marković rođen je 1972.godine. Završio je Nižu i Srednju muzičku školu u Nišu a diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu , na odseku za Opštu muzičku pedagogiju.
Bavi se pevanjem, aranžiranjem a korepetitor je hora Osnovne škole Sveti Sava u Nišu. Bio je član horova Obilić (Krsmanović), Niškog kamernog hora i Crkveno-pevačke družine Branko u Nišu.
Član je Takmičarskog odbora Smotre horova i orkestara Osnovnih škola Niškog okruga (SHOŠ). Godine 1994. bio je učesnik u Svetskom horskom ansamblu u Bajrojtu (Beyreuth, Germany). Dirigovao je ansamblima u Francuskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Izraelu, Poljskoj, Republici Srpskoj i Srbiji. Svake godine je stručni predavač u okviru pripreme dečjih horova za Regionalno i Republičko takmičenje horova i orkestara osnovnih škola.
U toku svog rada, sarađivao je sa istaknutim dirigentima kao što su Thomas Neuhoff (Nemačka), Pavel Kotla (Poljska), Daniele Giulio Moles (Italija), Darinka Matić Marović (Srbija), Đorđe Stanković (Srbija), Miloje Nikolić (Srbija), Nemanja Savić (Republika Srpska), Milorad Veljković Špaja (Srbija). Uspešno je pripremio mešoviti hor Srednje muzičke škole iz Niša u operi Cavalleria Rusticana. Jedan je od osnivača i ujedno i umetnički rukovodilac Vokalne grupe Constantine sa kojom je nastupao na mnogobrojnim koncertima širom Srbije i u inostranstvu. Piše aranžmane za vokalne i instrumentalne sastave svih tipova.

Zaposlen je u Muzičkoj školi u Nišu kao profesor Dirigovanja i Muzičkih oblika.